Obchodní název: sněžníkovský mramor
Název lomu: Dolní Morava (u Velké Moravy)
Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Katastr: Velká Morava
Mapa: 14231 - Morava
Popis lomu: 5km jjz. od Králického Sněžníku.Ložisko je vázáno na až 150m mocný a přes 4km dlouhý sj. pruh krystal. vápenců ve stroňské sérii orlicko-kladského krystalinika. pruh je ukloněn pod asi 50° k V a jeho nadloží i podloží tvoří biotitické pararuly, zčásti svorové. Ložisko je homogenní bez vložek cizorodých hornin, intenzivně je však postiženo krasověním. Je v současné době největším a nejvyužívanějším ložiskem.

Dolní Morava lom1  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2012)  
Dolní Morava lom  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2012)