Obchodní název: nehodivský (nepomucký) mramor
Název lomu: Nehodiv na Nepomucku
Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Katastr: Nehodiv
Mapa: 22134 - Neurazy
Popis lomu: Ložisko Nehodiv je vázáno na jednu z největších čoček karbonátových hornin v migmatitizovaných pararulách plánicko-kasejovického pruhu šumavského moldanubika. Čočka je zvrásněna do brachyantiklinály, přičemž lom je založen v jejím jv. křídle. Lom je v soukromém vlastnictví. Aktualizace 2018: Lom je těžen společností Granit Lipnice s.r.o.

nehodiv  
Foto: Václav Santolík (2019)  
Nehodiv 2  
Foto: Václav Santolík (2019)  
Nehodiv na Nepomucku  
 
Nehodiv 1  
Foto: Václav Santolík (2019)