Obchodní název: karlštejnský mramor
Název lomu: Capuš
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastr: Korno
Mapa: 12413 - Králův Dvůr
Popis lomu: Ve v. svahu Císařské rokle sz. od Korna v jz. křídle Barrandienu. První známá písemná zmínka o lámání mramoru v Capuši je z r. 1841 v kronice liteňské fary, podle Jahna (1931, 1933) byl lom otevřen vlašskými kameníky již ve 14. stol. při stavbě Karlštejna, v dvacátých letech 20. stol. lom znovuotevřela pražská firma Kamenické závody