Obchodní název: karlický mramor
Název lomu: Karlík
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastr: Mořinka
Mapa: 12414 - Černošice
Popis lomu: Jz. stráň Karlického údolí sz. od Karlíku (část obce Dobřichovice).Mramor zde začali lámat křižovníci, jimž Dobřichovice od r. 1235 náležely. Později si lom pronajal pražský kameník Kranner, který zde podle svého vynálezu vrtal mramorové vodovodní roury pro Prahu a také je vyvážel do ciziny. Lom zanikl v 2.pol. 19.století.

Karlík