Obchodní název: slivenecký černý mramor
Název lomu: Cikánka
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha
Katastr: Radotín
Mapa: 12421 - Praha jih
Popis lomu: Lom Cikánka je založen ve sliveneckých vápencích v nadloží vápenců spodních koněpruských ( v novém pojetí svrchní polohy vápenců kotýských) a v podloží vápenců loděnických v jv. křídle antiklinály Cikánky, porušené řadou zlomů. Mramor Slivenec a.s.

Cikánka  
 
Cikánka