Obchodní název: skorošický (slezský) diorit
Název lomu: Skorošice - Kaní Hora
Kraj: Olomoucký
Okres: Jeseník
Katastr: Dolní Skorošice
Mapa: 14221 - Žulová

Skorošice - Kaní Hora  
Lom na Kaní Hoře s. od Skorošic. Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2005)