Obchodní název: břvanská opuka ( též hrádecká opuka)
Název lomu: Břvany - Hrádek u Loun
Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Katastr: Břvany
Mapa: 02343 - Bečov
Popis lomu: Největší, dnes opuštěné lomy jsou v levém svahu údolí Hrádeckého potoka.Začínají u z. okraje Hrádku pod silnicí, pokračují k Z nad silnicí k Břvanům, a pak za silnicí nad Hrádeckým potokem. Lom u Hrádku je zcela zasucený a zaplněný odvaly. Lom nad silnicí o délce 850 m, šířce ca 150 m a výšce stěny ca 8 m je zarostlý, zaplněný odvaly. Lomová stěna místy zasucená, místy dobře zachovaná ( viz fota). Dále k Z, nad potokem, zarostlý zasucený lom, s odvaly, výška zachované stěny do 5 m.
Poznámka: Z. část lomu u Hrádku je zavážena netříděným odpadem ( stav v r. 2005)

Břvany - Hrádek u Loun  
Odkryvy břvanské opuky podél silnice z Hrádku do Břvan. Foto: Markéta Vajskebrová (2021)  
Břvany - Hrádek u Loun  
Foto: Jaroslav Valečka (2005)  
Břvany - Hrádek u Loun  
Foto: Jaroslav Valečka (2005)  
Břvany - Hrádek u Loun  
Foto: Jaroslav Valečka (2005)  
Břvany - Hrádek u Loun  
Lom jižně od silnice z Hrádku do Břvan je zavezen a zarostlý. Foto: Markéta Vajskebrová (2021)