Obchodní název: bubovický syenit
Název lomu: Bubovice u Březnice
Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastr: Březnice
Mapa: 22124 - Rožmitál pod Třemšínem
Popis lomu: lom byl opuštěn v roce 1978 a púozději rekultivován, v roce 1974 byl pokusně obnoven lom u Rtišovic( odtud pochází část dlažby rekonstruovaného bratislavského hrada)-pro nízkou výtěžnost byla těžba brzy zastavena