Obchodní název: libnavský pískovec
Název lomu: Libná
Kraj: Královéhradecký
Okres: Náchod
Katastr: Libná
Mapa: 04311 - Libná
Popis lomu: Sz.strana polické pánve, ložisko je tvořeno 4-6m mocnou polohou pískovců. Zdejší tvrdý a trvanlivý libnavský pískovec je vhodný pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu a také pro výrobu brusů. Vlastní ložisko je odkryto několika lomy, z nichž v posledním byla těžba ukončena v roce 1965. Obnovená těžba je datována do roku 1998. Granit Lipnice s.r.o. (aktualizace 2011)

Libná lom  
Foto: petra Formánková (2014)