Obchodní název: bělohradský pískovec

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
nasákavost do ustálené hmotnosti %   5.312       Javorka  
objemová hmotnost g.cm-3   2.150       Javorka  
obrusnost - v úbytku výšky   5.370       Javorka  
pevnost v tahu za ohybu MPa     2.400   3.100   Javorka  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   34.600       Javorka  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   37.000       Javorka  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   32.400       Javorka  
pórovitost %   11.420       Javorka