Obchodní název: pavlovská žula

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
nasákavost objemová %   0.260       Pavlov  
objemová hmotnost g.cm-3   2.640       Pavlov  
obrusnost - v úbytku výšky   2.150       Pavlov  
pevnost v tahu za ohybu MPa   21.500       Pavlov  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   234.000       Pavlov