Obchodní název: zámělský pískovec

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
koeficient mrazuvzdornosti - v tlaku     0.710   0.800   Záměl  
měrná hmotnost - hustota g.cm-3   2.623       Záměl  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   6.600       Záměl  
objemová hmotnost g.cm-3   2.102       Záměl  
pevnost v tahu za ohybu MPa     4.400   5.600   Záměl  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   53.000       Záměl  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   59.000       Záměl  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   47.000       Záměl  
pórovitost %   20.400       Záměl