Obchodní název: žula z Panských Dubenek

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
hutnost %     97.830   99.320   Panské Dubenky  
měrná hmotnost - hustota g.cm-3     262.000   265.000   Panské Dubenky  
nasákavost objemová %     0.360   1.410   Panské Dubenky  
objemová hmotnost g.cm-3     257.000   265.000   Panské Dubenky  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa     100.000   130.000   Panské Dubenky  
pevnost v tlaku po vysušení MPa     115.000   140.000   Panské Dubenky  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa     98.000   127.000   Panské Dubenky  
pórovitost %     0.600   2.170   Panské Dubenky  
součinitel vymrazení     0.850   0.940   Panské Dubenky  
součinitel změknutí     0.880   0.930   Panské Dubenky