Obchodní název: uherčický mramor

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
nasákavost do ustálené hmotnosti %     0.360   0.860   Uherčice  
nasákavost objemová %     0.960   1.900   Uherčice  
stupeň mrazuvzdornosti - v úbytku hmotnosti     0.120   0.520   Uherčice