Obchodní název: rožanská žula

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
koeficient mrazuvzdornosti - v tlaku   0.870       Rožany  
měrná hmotnost - hustota g.cm-3   269.000       Rožany  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   0.190       Rožany  
nasákavost objemová %   0.520       Rožany  
objemová hmotnost g.cm-3   267.000       Rožany  
obrusnost - v úbytku výšky   1.950       Rožany  
pevnost v tahu za ohybu MPa   21.600       Rožany  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   190.000       Rožany  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   207.000       Rožany  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   181.000       Rožany