Obchodní název: granit Lipová

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
nasákavost objemová %     0.290   0.780   Lipová u Šluknova  
objemová hmotnost g.cm-3   2.720       Lipová u Šluknova  
obrusnost - v úbytku výšky   0.130       Lipová u Šluknova  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa     135.000   158.000   Lipová u Šluknova  
pevnost v tlaku po vysušení MPa     189.000   204.000   Lipová u Šluknova  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa     110.000   155.000   Lipová u Šluknova