Obchodní název: supíkovický mramor (slezský)

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
nasákavost objemová %   0.300       Supíkovice  
objemová hmotnost g.cm-3   2.730       Supíkovice  
obrusnost - v úbytku objemu   0.470       Supíkovice  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   75.200       Supíkovice