Obchodní název: šumavský mramor (rabský)

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
objemová hmotnost g.cm-3   2.760       Čepice  
obrusnost - v úbytku výšky   0.500       Čepice  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   89.000       Čepice  
měrná hmotnost - hustota g.cm-3   115.000       Hydčice  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   0.190       Hydčice  
nasákavost objemová %   124.000       Hydčice  
objemová hmotnost g.cm-3   2.000       Hydčice  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   112.000       Hydčice  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   124.000       Hydčice  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   115.000       Hydčice