Obchodní název: džbánská opuka

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
hutnost %   44.800       Třebocký lom  
měrná hmotnost - hustota g.cm-3   2.377       Třebocký lom  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   39.690       Třebocký lom  
nasákavost objemová %   42.270       Třebocký lom  
objemová hmotnost g.cm-3   1.060       Třebocký lom  
obrusnost - v úbytku výšky   0.680       Třebocký lom  
pevnost v tahu za ohybu MPa   3.000       Třebocký lom  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   8.000       Třebocký lom  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   11.000       Třebocký lom  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   7.000       Třebocký lom  
pórovitost %   55.200       Třebocký lom  
součinitel vymrazení   0.640       Třebocký lom  
součinitel změknutí   0.730       Třebocký lom