Obchodní název: tochovický syenit

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
hutnost %   98.550       Tochovice  
měrná hmotnost - hustota g.cm-3   2.904       Tochovice  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   0.490       Tochovice  
nasákavost objemová %   1.400       Tochovice  
objemová hmotnost g.cm-3   2.862       Tochovice  
obrusnost - v úbytku výšky   0.160       Tochovice  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   187.000       Tochovice  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   195.000       Tochovice  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   135.000       Tochovice  
pórovitost %   1.450       Tochovice  
součinitel vymrazení   0.690       Tochovice  
součinitel změknutí   0.960       Tochovice