Obchodní název: hradišťský pískovec

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
nasákavost do ustálené hmotnosti %   4.600       Choustíkovo Hradiště - Ferdinandov  
objemová hmotnost g.cm-3   2.250       Choustíkovo Hradiště - Ferdinandov  
obrusnost - v úbytku výšky   0.260       Choustíkovo Hradiště - Ferdinandov  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   72.000       Choustíkovo Hradiště - Ferdinandov  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   84.000       Choustíkovo Hradiště - Ferdinandov  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   71.000       Choustíkovo Hradiště - Ferdinandov  
pevnost v tlaku za ohybu MPa   7.700       Choustíkovo Hradiště - Ferdinandov  
součinitel vymrazení   0.830       Choustíkovo Hradiště - Ferdinandov  
součinitel změknutí   0.860       Choustíkovo Hradiště - Ferdinandov