Obchodní název: podhornoújezdský pískovec (hořický)

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
nasákavost do ustálené hmotnosti %   9.320       Podhorní Újezd  
nasákavost objemová %   6.300       Podhorní Újezd  
objemová hmotnost g.cm-3   2.014       Podhorní Újezd  
obrusnost - v úbytku výšky   6.220       Podhorní Újezd  
pevnost v tahu za ohybu MPa   4.800       Podhorní Újezd  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   24.000       Podhorní Újezd  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   49.000       Podhorní Újezd  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   20.000       Podhorní Újezd  
pevnost v tlaku za ohybu MPa   2.100       Podhorní Újezd  
součinitel vymrazení   0.640       Podhorní Újezd  
součinitel změknutí   0.730       Podhorní Újezd