Obchodní název: hořický pískovec

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
měrná hmotnost - hustota g.cm-3   10.000       lom u sv.Josefa  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   8.400       lom u sv.Josefa  
nasákavost objemová %   13.000       lom u sv.Josefa  
objemová hmotnost g.cm-3   2.000       lom u sv.Josefa  
obrusnost - v úbytku výšky   1.330       lom u sv.Josefa  
pevnost v tahu za ohybu MPa   4.000       lom u sv.Josefa  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   12.000       lom u sv.Josefa  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   28.600       lom u sv.Josefa  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   10.000       lom u sv.Josefa  
pevnost v tlaku za ohybu MPa   2.000       lom u sv.Josefa  
nasákavost za sníženého atmosf. tlaku %   6.700       Podhorní Újezd  
objemová hmotnost g.cm-3   2.032       Podhorní Újezd  
obrusnost - v úbytku objemu   109.750       Podhorní Újezd  
obrusnost - v úbytku výšky   35.400       Podhorní Újezd  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   36.500       Podhorní Újezd  
pórovitost %   13.700       Podhorní Újezd