Obchodní název: nučický pískovec

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
hutnost %   84.810       Nučice  
měrná hmotnost - hustota g.cm-3   2.656       Nučice  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   6.020       Nučice  
nasákavost objemová %   13.500       Nučice  
objemová hmotnost g.cm-3   2.240       Nučice  
obrusnost - v úbytku výšky   0.650       Nučice  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   35.000       Nučice  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   49.000       Nučice  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   32.000       Nučice  
pevnost v tlaku za ohybu MPa   2.100       Nučice  
pórovitost %   15.590       Nučice  
součinitel vymrazení   0.650       Nučice  
součinitel změknutí   0.710       Nučice