Obchodní název: úpický pískovec (Lány)

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
koeficient mrazuvzdornosti - v tahu za ohybu   0.760       Úpice (Lány)  
koeficient mrazuvzdornosti - v tlaku   0.760       Úpice (Lány)  
měrná hmotnost - hustota g.cm-3   2.660       Úpice (Lány)  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   2.870       Úpice (Lány)  
nasákavost objemová %   6.810       Úpice (Lány)  
objemová hmotnost g.cm-3   2.370       Úpice (Lány)  
obrusnost - v úbytku výšky   4.600       Úpice (Lány)  
pevnost v tahu za ohybu MPa     5.400   7.100   Úpice (Lány)  
pevnost v tahu za ohybu MPa   7.100       Úpice (Lány)  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   6.500       Úpice (Lány)  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   72.000       Úpice (Lány)  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   5.400       Úpice (Lány)