Obchodní název: peceradské gabro

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
hutnost %   98.700       Pecerady  
měrná hmotnost - hustota g.cm-3   2.993       Pecerady  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   0.430       Pecerady  
nasákavost objemová %   1.270       Pecerady  
objemová hmotnost g.cm-3   2.954       Pecerady  
obrusnost - v úbytku výšky   0.200       Pecerady  
pevnost v tahu za ohybu MPa   4.200       Pecerady  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   118.000       Pecerady  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   126.000       Pecerady  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   108.000       Pecerady  
pórovitost %   1.300       Pecerady  
součinitel vymrazení   0.860       Pecerady  
součinitel změknutí   0.940       Pecerady