Obchodní název: Čertovo břemeno(vepická žula)

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
koeficient mrazuvzdornosti - v tlaku   0.790       Vepice  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   0.230       Vepice  
objemová hmotnost g.cm-3   ########       Vepice  
obrusnost - v úbytku výšky   0.230       Vepice  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   162.000       Vepice  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   199.000       Vepice  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   157.000       Vepice