Obchodní název: žehrovický pískovec - žehrovák

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
hutnost %   85.870       Kamenné Žehrovice  
měrná hmotnost - hustota g.cm-3   2.612       Kamenné Žehrovice  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   4.540       Kamenné Žehrovice  
nasákavost objemová %   10.180       Kamenné Žehrovice  
objemová hmotnost g.cm-3   2.240       Kamenné Žehrovice  
obrusnost - v úbytku výšky   0.320       Kamenné Žehrovice  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   43.000       Kamenné Žehrovice  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   51.000       Kamenné Žehrovice  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   46.000       Kamenné Žehrovice  
pevnost v tlaku za ohybu MPa   4.600       Kamenné Žehrovice  
pórovitost %   14.130       Kamenné Žehrovice  
součinitel vymrazení   0.900       Kamenné Žehrovice  
součinitel změknutí   0.840       Kamenné Žehrovice