Obchodní název: hudčická žula-blatenský typ plutonu

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
nasákavost do ustálené hmotnosti %   0.320       Hudčice  
nasákavost objemová %   0.470       Hudčice  
objemová hmotnost g.cm-3   2.690       Hudčice  
obrusnost - v úbytku výšky   2.170       Hudčice  
pevnost v tahu za ohybu MPa   28.700       Hudčice  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   192.000       Hudčice  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   215.000       Hudčice  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   189.000       Hudčice  
pórovitost %   1.000       Hudčice  
součinitel vymrazení   0.940       Hudčice  
součinitel změknutí   0.960       Hudčice