Obchodní název: kukský pískovec

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
hutnost %   13.930       Niedergrundu, nyní Dolní Žleb  
měrná hmotnost - hustota g.cm-3   2.656       Niedergrundu, nyní Dolní Žleb  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   3.050       Niedergrundu, nyní Dolní Žleb  
nasákavost objemová %   6.970       Niedergrundu, nyní Dolní Žleb  
objemová hmotnost g.cm-3   2.290       Niedergrundu, nyní Dolní Žleb  
obrusnost - v úbytku výšky   0.290       Niedergrundu, nyní Dolní Žleb  
pevnost v tahu za ohybu MPa   9.700       Niedergrundu, nyní Dolní Žleb  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   60.000       Niedergrundu, nyní Dolní Žleb  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   63.000       Niedergrundu, nyní Dolní Žleb  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   56.000       Niedergrundu, nyní Dolní Žleb  
pórovitost %   86.070       Niedergrundu, nyní Dolní Žleb  
součinitel vymrazení   0.890       Niedergrundu, nyní Dolní Žleb  
součinitel změknutí   0.960       Niedergrundu, nyní Dolní Žleb