Obchodní název: královédvorský pískovec

F - M vlastnost Cca Od Do Název lomu
měrná hmotnost - hustota g.cm-3   2.670       Bílá Třemešná  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   5.400       Bílá Třemešná  
objemová hmotnost g.cm-3   2.230       Bílá Třemešná  
obrusnost - v úbytku výšky   0.200       Bílá Třemešná  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   38.000       Bílá Třemešná  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   49.000       Bílá Třemešná  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   41.000       Bílá Třemešná  
měrná hmotnost - hustota g.cm-3   2.660       Kocbeře  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   3.700       Kocbeře  
objemová hmotnost g.cm-3   2.320       Kocbeře  
obrusnost - v úbytku výšky   0.160       Kocbeře  
pevnost v tahu za ohybu MPa     6.700   8.100   Kocbeře  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   100.000       Kocbeře  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   104.000       Kocbeře  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   91.000       Kocbeře  
pórovitost %   8.580       Kocbeře  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   3.000       Podharť  
objemová hmotnost g.cm-3   2.270       Podharť  
obrusnost - v úbytku výšky   0.220       Podharť  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   77.000       Podharť  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   81.000       Podharť  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   69.000       Podharť  
součinitel vymrazení   0.860       Podharť  
součinitel změknutí   0.960       Podharť