zpět
Fotografie:
Obchodní název: barchovický migmatit (ortorula)