zpět
Fotografie:
Obchodní název: barchovický migmatit (ortorula)
Název lomu: Barchovice

Barchovice  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2013)