zpět
Fotografie:
Obchodní název: weinsberský granit

Weinsberg výbrus  
Výbrus weinsberského granitu v nezkřížených nikolech. Zonární a lamelované vyrostlice plagioklasu, křemen a hnědé lišty biotitu. Foto: Barbora Dudíková (2003)