zpět
Fotografie:
Obchodní název: weinsberský granit

granit Weinsberg  
Foto: Pavla Mullerová (2016)  
Granit Weinsberg 1  
Weinsberský granit ve výchoze. Foto: Jaroslava pertoldová (2004)