zpět
Fotografie:
Obchodní název: amphiporový (hostěnický) mramor

amphiporový mramor  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2013)