Obchodní název: weinsberský granit
Zpět na seznam užití
Objekt: Knížecí Pláně - hřbitov
Architektonický prvek: Hrob, náhrobek, náhrobník
Architektonický objekt: Hrob, náhrobek, náhrobník
Adresa: Knížecí Pláně
Okres: Prachatice
Kraj: Jihočeský
Popis užití: Na Knížecích Pláních a Bučině, kde se ještě za 2. světové války rozkládaly příhraniční vesnice, stával kostel Svatého Jana Křtitele se hřbitovem. Po devastaci v 50. letech 20. století, zde zůstaly zde jen náznaky kostelního půdorysu a torza kamenných náhrobků s litinovými kříži. I z těchto zbytků je patrné, že vesnice, kostel i hřbitov byly vystavěny z místního kamene – z granitů, syenitových porfyrů a dioritu. Od roku 1990 dochází k postupné obnově hřbitova, nové náhrobky jsou však vytvářeny z hornin cizí provenience, běžných ve funerální tvorbě současnosti.

Knížecí Pláně hřbitov  
Hřbitov na Knížecích Pláních Foto: Jiří Krupička (2003)