Obchodní název: nučický pískovec
Zpět na seznam užití
Objekt: Zvonice u kostela sv. Gotharda
Architektonický prvek: Kvádr otesaný
Architektonický objekt: Věž
Adresa: Český Brod
Popis objektu: Renesanční zvonice byla postavena poblíž kostela sv. Gotharda v letech 1578 až 1585. Dvoupatrová, 40 m vysoká zvonice na půdorysu 8 x 8 m je postavena z kamenných kvádrů. Většina kvádrů byla vytesána z křídových pískovců. Menší část kvádrů, najčastějších v přízemní části zvonice je z hnědočerveného pískovce, litologicky shodného z nučickým pískovcem.
Okres: Kolín
Kraj: Středočeský
Popis užití: Zvonice u kostela sv. Gotharda byla postavena v letech 1578 až 1585. Zdivo dvoupatrové zvonice tvoří kvádry vytesané hlavně z křídových pískovců. Menší část kvádrů tvoří červenohnědý pískovec litologicky shodný s nučickým pískovcem. Tyto kvádry jsou nejčastější v přízemní části věže.

Západní část zvonice u kostela sv Gotharda  
V kvádrovém zdivu se střídají patinované křídové pískovce s červenohnědým nučickým pískovcem. Foto: Jaroslav Valečka (2.8.2016)