Obchodní název: žehrovický pískovec - žehrovák
Zpět na seznam užití
Objekt: Socha Panny Marie Bolestné
Architektonický prvek: Dílo sochařské
Architektonický objekt: Dílo sochařské
Adresa: Kamenné Žehrovice - Kamenné Žehrovice,jv. okraj obce ( naproti vchodu na hřbitov)
Popis objektu: Socha na vysokém soklu.
Okres: Kladno
Kraj: Středočeský
Stát: Česká republika
Popis užití: Na vysokém, tvarově členitém barokním soklu je umístěna socha Panny Marie Bolestné. V pozadí, za sochou je patrný pahorek, tvořený odpadovým materiálem z opuštěného rozsáhlého lomu na kraji obce. Lom je v současné době zcela zavezen komunálním odpadem.