Obchodní název: žehrovický pískovec - žehrovák
Zpět na seznam užití
Objekt: Martinický palác, Trčkův dům a dům Pážat
Architektonický prvek: Zárubeň, ostění, veřej
Architektonický objekt: Palác
Adresa: Praha 1 - Hradčanské nám. a Kanovnická ulice
Okres: Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Popis užití: Hlavním stavebním kamenem jsou pískovce a arkózy z Kamenných Žehrovic. Byly použity i na architektonické články (ostění oken, dveří, římsy, schody)