Obchodní název: žehrovický pískovec - žehrovák
Zpět na seznam užití
Objekt: Kostel sv. Mikuláše
Architektonický prvek: Obložení
Architektonický objekt: Kostel
Adresa: Praha 1 - Malá Strana
Okres: Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Popis užití: Spodní obvodové sokly a architektonické prvky po celém plášti kostela (např.římsy, balustrádové zábradlí, ostění oken, portálů, včetně homolovitých odrazníků při pravé části kostela) jsou ze žehrovického pískovce.