Obchodní název: žehrovický pískovec - žehrovák
Zpět na seznam užití
Objekt: Kostel P. Marie Vítězné
Architektonický prvek: Obložení
Architektonický objekt: Kostel
Adresa: Praha 1 - Malá Strana
Okres: Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Popis užití: Vnější omítnutý plášť je střídmě ozdoben architektonickými prvky (ostění oken, portály, římsy pilastrů) jsou ze žehrovického pískovce.