Obchodní název: žehrovický pískovec - žehrovák
Zpět na seznam užití
Objekt: Pražský hrad - náměstí U sv. Jiří-kostel Všech svatých
Architektonický prvek: Sloup
Architektonický objekt: Hrad, Veřejné prostranství
Adresa: Praha 1 - Hradčany
Okres: Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Popis užití: Portikus sousedního bývalého Ústavu šlechtičen má vysoké sloupy i jejich podstavce ze žehrovického pískovce, z něhož je i profilované ostění hlavního vchodu.