Obchodní název: žehrovický pískovec - žehrovák
Zpět na seznam užití
Objekt: Pražský hrad - královský palác
Architektonický prvek: Sloup
Architektonický objekt: Hrad, Palác
Adresa: Praha 1 - Hradčany
Okres: Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Popis užití: Portikus s balkónem hlavního vstupu do jižního křídla z let 1755-1761 má sedm trojsloupů s podstavci a pilíře balkónového mřížového zábradlí z hrubozrného žehrovického pískovce. Také balkón nad vstupem má konzole, římsu i pilíře a parapety zábradlí z tohoto pískovce.