Obchodní název: žehrovický pískovec - žehrovák
Zpět na seznam užití
Objekt: Pražský hrad - I. hradní nádvoří
Architektonický prvek: Schodiště
Architektonický objekt: Hrad, Veřejné prostranství
Adresa: Praha 1 - Hradčany
Okres: Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Popis užití: V průchodu z I. na II. nádvoří jsou za prosklenými dveřmi nepřístupná schodiště do obou částí západního křídla . K jihu je to tzv. schodiště Pacassiho z let 1765-1766 se stupni a zábradlím, zdobeným osmi dvojicemi putti se světly (I.F.Platzer), převážně z hrubozrnného žehrovického pískovce.