Obchodní název: žehrovický pískovec - žehrovák
Zpět na seznam užití
Objekt: Klementinum
Architektonický prvek: Římsa
Architektonický objekt: Budova
Adresa: Praha 1
Okres: Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Popis užití: Na architektonické články - ostění oken a dveří, ozdobné římsy aj. budov Klementina byly převážně použity žehrovické pískovce.