Obchodní název: žehrovický pískovec - žehrovák
Zpět na seznam užití
Objekt: Vyšehrad
Architektonický prvek: Sarkofág
Architektonický objekt: Veřejné prostranství
Adresa: Praha 2 - Vyšehrad
Okres: Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Popis užití: V kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla, v kapli sv. Klimenta je umístěn románský sarkofág ( z 11.-12.stol.) z bělavého žehrovického pískovce, nazývaný tumba sv. Longina.