Obchodní název: žehrovický pískovec - žehrovák
Zpět na seznam užití
Objekt: Pražský hrad - bazilika a klášter sv. Jiří
Architektonický prvek: Portál
Architektonický objekt: Hrad, Kostel
Adresa: Praha 1 - nám. U sv. Jiří, Hradčany
Okres: Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Popis užití: Barokní schodiště mezi chórem a kryptou i její portál jsou z hrubozrnného žehrovického pískovce. Z něho je i portál hlavního vchodu, vnější portál u vchodudo kaple sv. J.Nepomuckého i sokl západního průčelí.