Obchodní název: žehrovický pískovec - žehrovák
Zpět na seznam užití
Objekt: Národní divadlo
Architektonický prvek: Kvádr otesaný
Architektonický objekt: Budova
Adresa: Praha 1 - Národní třída
Okres: Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Popis užití: Celé přízemí budovy až po první římsu včetně spojovací zdi s Prozativním divadlem je z hrubozrnného žehrovického pískovce.